Řád zbožných škol - Piaristé

Jsme řádovým společenstvím kněží a bratrů, založených v Římě sv. Josefem Kalasanským pro ušlechtilé a mimořádné úkoly.

NAŠE POSLÁNÍ

Je jím výchova a výuka dětí a mládeže, školské vzdělávací působení, celková péče o ubohé a zanedbané, výchova rodičů ...

NAŠE PRÁCE V RŮZNÝCH ČÁSTECH SVĚTA

Je to vedení škol (od základních po střední - gymnázia) duchovní pastorace ve farnostech, dětské světničky v ohrožených střediscích, misijní základny v Kamerunu, na Filipínách, v Japonsku, Kanadě, Čechách, apoštolská činnost v Bělorusku, vydavatelská činnost, exerciční, poutní ...


SPIRITUALITA PIARISTŮ

Dnes piariské působí mezi víc než 30 národy na pěti kontinentech světa jako vedoucí škol, výchovných středisek, ve farnostech, akcích mládeže a misiích. Na podtržení svého poslání skládají - mimo slibu čistoty, chudoby a poslušnosti - též čtvrtý, specificky piaristický, řádový: péči o děti a mládež.

 

SV. JOSEF KALASANSKÝ

Narodil se v Peralta de la Sal ve Španělsku roku 1557. Několik let po získání kněžského svěcení přišel do Říma s cílem upevnit svou společenskou pozici. Tu však v ubohé čtvrti Zatibeří, díky vnuknutí Ducha Svatého, objevil přítomnost Boha v dětech ubohých a opuštěných. Rozhodl se změnit své plány a zasvětit jim zbytek svého života. Do vlasti již se nevrátil a o svém novém poslání napsal: "Zde v Římě jsem nalezl nejlepší způsob služby Bohu i lidem. A neopustím ho za žádnou cenu na světě ..." Roku 1597, při kostele sv. Doroty, uvedl v život základní školu, dostupnou pro všechny, bez jakýchkoliv omezení jako první v Evropě. Též se stal tvůrcem novodobého školství a rovněž připravil reformu společnosti i církve. Pro zachování trvalosti svého díla, založil Řád Zbožných Škol - Piaristů, ve kterém kněží a bratři uskutečňují apoštolát výuky a výchovy s oporou hesla "Zbožnost a vzdělání". Takovým způsobem piaristé chápou evangelizaci a pomoc člověku na cestě moudré a všestranné výchovy dětí a mládeže. Sv. Josef Kalasanský zemřel v Římě v roce 1648. Jeho hlavní svátek je stanoven na 25 srpna.
V r. 1948 ho papež Pius XII prohlásil za patrona křesťanských základních škol na celém světě.

 

... PIARISTÉ ČESKOMORAVSKÉ PROVINCIE

Jejich způsob učení a šíření kultury byl vynikající. Stačí jmenovat bl. O Petra Casaního, O. Ladislava Krásenského, O Matouše Brossmana, O. Bonifáce Buzka, O. Václava Wilfingera, O. Ambrože Stříteského. Mezi významné studenty patří: Jan Evangelista Purkyně, Tomáš Garrigue Masaryk. Během své 370-tileté přítomnosti v Čechách a na Moravě piaristé dokázali, že učení a výchova dětí a mládeže je to nejlepší způsob služby dětem a mládeži.


FOTOGALERIE

375. výročí piaristů Piaristé a Strážnice Ukončení výročí